недеља, 4. јануар 2015.

Casovi hemije za prijemni ispit

Hemija je na nekoliko vrlo važnih fakulteta uslov za upis. Prijemni ispit iz hemije se polaže na visokim školama i fakultetima. Ako planirate da spremate prijemni ispit za fakultet na kome se polaže hemija, a potrebna vam je pomoć, onda se nalazite na pravom mestu.
Za razliku od priprema i časova hemije za učenike, priprema za prijemni ispita je mnogo kompleksnija, jer je potrebno poznavanje celokupnog gradiva tj. gradiva iz osnovne i srednje škole ili gimnazije.

Ako planirate da dobro prođete na ispitu kontaktirajte nas za časove hemije za primeni ispit za fakultet i visoke škole.

Počnite na vreme da se pripremate za prijemni ispit, a ako niste sigurni da ste savladali pojedine delove gradiva pozovite nas za časove hemije.

Casovi hemije za studente Beograd

Ako ste uspešno položili prijemni ispit iz hemije i upisali se na fakultet, ili uopšte imate problema sa hemijom ili hemijama na fakultetu, onda su tu časovi hemije za studente da vam pomognu. 
Uz moju pomoć možete savladati gradivo, pripremiti se za vežbe, položiti kolokvijum i ispit iz hemije već u nekom narednom ispitnom roku. 
Ako ste imali hemiju samo u osnovnoj školi, a da biste uspešno pratili predavanja, položili kolokvijum ili ispit, potražite pomoć i ne dozvolite da vam predstavlja prepreku u daljem obrazovanju ili da odustanete od studija. Napominjem da se u ovom slučaju  pokazala uspešnost kod studenata Beogradske politehnike.
Ako smo već sarađivali i ako ste uzimali časove hemije za polaganje prijemnog ispita, onda ste već upoznati sa mojim načinom rada i možemo odmah krenuti da savladamo gradivo koje vas muči.

Cena casova hemije za studente

Cena časova hemije za studente je na bazi dvočasa od po 45 minuta, ukupno 90 minuta. Postoji mogućnost za rad u parovima i dogovor za popuste za rad u paru. Ako ste zaintersovani za časove hemije kontakt.

Casovi hemije za srednjoskolce

Casovi hemije za srednjoskolce će vam pomoći da nadogradite znanje koje ste stekli tokom VII i VIII razreda osnovne škole, bilo da imate hemiju samo jednu ili dve godine. Ne dozvolite da vam ocena pokvari prosek. Ako niste razumeli rastvore, elektrolitičku disocijaciju, hidrolizu soli ili organsku hemiju, sada je prilika da to u potpunostu savladate.
Poznavanje hemije vam je neophodno i da biste uspešno savladali pojedine stručne predmete (analitička hemija, kozmetologija, medicinska biohemija ili biohemija) u srednjim stručnim školama.


Ako želite da se prekvalifikujete, a niste u mogućnosti da idete na konsultacije i ne razumete sva ispitna pitanja, potražite pomoć da biste bili uspešni.

Casovi hemije za osnovce u Beogradu

U VII razredu osnovne škole susrećete se s novim predmetom. Ako želite da uspešno savladate hemiju, potražite pomoć. Savladajte rastvore i hemijska izračunavanja, naučite da pišete formule i jednačine hemijskih reakcija.
Znanje koje ste stekli u osnovnoj školi značiće vam tokom daljeg školovanja. U većini slučajeva nećete imati ni potrebe za privatnim časovima u srednjoj školi, jer ćete imati dobro predznanje.


Ako vam hemija predstavlja problem u kombinovanom testu, onda ćete uz moju pomoć obnoviti gradivo, savladati sve što vam je bilo nejasno i uspešno položiti test, koji će vam značiti pri upisu u željenu srednju školu.